Menu
Plan je bezoek

Kijkwijzer Beeldaspecten

Locatie: Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis
Deze kijkwijzer helpt leerlingen kunst beschouwen waarbij duidelijk wordt wat de invloed is van de beeldaspecten op de formele, algemene en persoonlijke betekenis van het kunstwerk. 
Deze kijkwijzer is op twee niveaus beschikbaar: Basis en Plus.

DOWNLOAD DE KIJKWIJZER BASIS

DOWNLOAD DE KIJKWIJZER PLUS

Kijkwijzer Beeldentuin

Locatie: Kasteel het Nijenhuis
In de beeldentuin van Museum de Fundatie staan veel beelden met als onderwerp: de mens. Elke kunstenaar benadert dit op zijn eigen manier: vanuit betekenis, materiaal of vorm. In de kijkwijzer maak je nader kennis met de verschillende manieren waarop kunstenaars zich bezighouden met het menselijk lichaam. Deze kijkwijzer is op twee niveaus beschikbaar: Basis en Plus.

DOWNLOAD DE KIJKWIJZER BASIS

DOWNLOAD DE KIJKWIJZER PLUS

Kijkwijzer Stromingen

Locatie: Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis
Deze kijkwijzer helpt leerlingen bij het kijken naar en herkennen van belangrijke stromingen in de kunstgeschiedenis. Aan de hand van schilderijen en beeldhouwwerken onderzoeken leerlingen verschillen en overeenkomsten tussen de diverse stromingen.

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer ‘Zie de mens’

1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
Locatie: Museum de Fundatie

Honderd portretten van honderd mensen uit de afgelopen honderd jaar. Door in ‘Zie de mens’ de ontwikkeling van het portret te tonen over een periode van honderd jaar wordt duidelijk hoe de interesse in bepaalde aspecten van het portret langzaam verandert, hoe modes het beeld van een portret mede bepalen – van vrijheidsstrijd tot surrealisme tot feminisme en noem maar op. De mensfiguur werd op allerlei manieren vervormd of met nieuwe vormen en betekenissen ‘geladen’, variërend van ‘abstractie’ en ‘symboliek’ tot ‘idealisme’ en ‘roem’ – en in bijna elk portret duiken meerdere van zulke lijnen op. Deze kijkwijzer geeft de leerlingen handvatten om grip te krijgen op deze verschillende parameters, die in de portretten te herkennen zijn en in verschillende constellaties voorkomen. 

DOWNLOAD DE KIJKWIJZER

Kijkwijzer ‘Werner Tübke geschiedenis / maatschappijleer’

Kijkwijzer ‘Werner Tübke beeldend’

28 januari t/m 14 mei 2017
Locatie: Museum de Fundatie

De Sixtijnse kapel van het Noorden, zo wordt het meer dan levensgrote panorama van Werner Tübke (1929-2004) in Bad Frankenhausen ook wel genoemd. Hij schilderde het tussen 1976 en 1987. Het onderwerp is de Duitse Boerenoorlog van 1524-1526, een opstand van het volk tegen de gevestigde orde in het zuiden van het Duitse taalgebied, waarin de DDR een voorloper zag van de Volksrepubliek. Tübke geldt als de belangrijkste schilder van de DDR, maar een oppervlakkige propagandakunstenaar was hij zeker niet. Ook na de val van de Muur in 1989 staat zijn virtuoze, theatrale en soms bizarre oeuvre nog recht overeind.
In de kijkwijzer Werner Tübke geschiedenis / maatschappijleer zijn de kunstwerken in de tentoonstelling aanleiding om diverse historische gebeurtenissen te duiden en te interpreteren. In hoeverre kan gesproken worden over propaganda? Zijn de kunstwerken geschikt als historische bron? Onderwerpen als reformatie, Boerenoorlog, koude oorlog en val van De Muur sluiten aan op de eindexameneisen voor zowel havo als vwo.
In de kijkwijzer Werner Tübke beeldend wordt ingezoomd op de beeldtaal van de werken van Werner Tübke. In zijn oeuvre wordt de kunst van onderling zeer uiteenlopende voorgangers als Jeroen Bosch, Albrecht Dürer, Matthias Grünewald, Peter Paul Rubens, Caspar David Friedrich en Otto Dix op een even vanzelfsprekende als overtuigende wijze tot een eenheid gesmeed. De kijkwijzer geeft de leerlingen inzicht in het gebruik van beeldaspecten, symbolen, stromingen en verwijzingen naar oude meesters en sluit aan op de thema’s Massacultuur voor havo en vwo en Romantiek en Realisme voor vwo.
Deze kijkwijzers zijn beschikbaar vanaf maandag 6 februari 2017.

MELD JE BEZOEK AAN

GA NAAR HET BOEKINGSFORMULIER