Menu
Plan je bezoek
  • Vanaf: 28 januari 2017
  • Tot en met: 14 mei 2017
  • Locatie: Museum de Fundatie

WERNER TÜBKE - MEESTERSCHILDER TUSSEN OOST EN WEST

De Sixtijnse kapel van het Noorden, zo wordt het meer dan levensgrote panorama van Werner Tübke (1929-2004) in Bad Frankenhausen ook wel genoemd. Hij schilderde het tussen 1976 en 1987. Het onderwerp is de Duitse Boerenoorlog van 1524-1526, een opstand van het volk tegen de gevestigde orde in het zuiden van het Duitse taalgebied, waarin de DDR een voorloper zag van de Volksrepubliek. Tübke geldt als de belangrijkste schilder van de DDR, maar een oppervlakkige propagandakunstenaar was hij zeker niet. Ook na de val van de Muur in 1989 staat zijn virtuoze, theatrale en soms bizarre oeuvre nog recht overeind. Museum de Fundatie presenteert komend voorjaar de eerste overzichtstentoonstelling van Tübke’s schilderijen buiten Duitsland, inclusief de 15 meter lange voorstudie (schaal 1:10) van zijn panorama uit de collectie van de Nationalgalerie in Berlijn.

Werner Tübke voerde enkele monumentale staatsopdrachten uit. Behalve het panorama schilderde hij een allegorie van De arbeidersklasse en intelligentsia voor de Karl-Marx-Universität in Leipzig (1970) en een veelluik over De mens – de maat van alle dingen voor het Palast der Republik in Berlijn (1974). Tübke werd eind jaren 40 opgeleid aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Begin jaren 50 vervolgde hij zijn opleiding aan het Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald en leerde hij behalve de kunstpraktijk ook de kunstgeschiedenis uitgebreid kennen. Begin jaren 70 maakte hij zijn eerste studiereis naar Italië. Nadat hij aanvankelijk bekritiseerd werd omdat zijn werk niet beantwoordde aan het socialistisch realisme omarmde de DDR-regering hem later als vertolker bij uitstek van het communistische ideaal.

Werner Tübke, Levensherinneringen van Dr. Jur. Schulze VII, 1966/1967
olieverf op doek, 122,5 x 182,5 cm, Museum der bildenden Künste Leipzig


Tübke’s vooraanstaande positie in de DDR zorgde ervoor dat hij ondanks zijn grote meesterschap een omstreden kunstenaar werd. Ook zijn traditionele stijl en werkwijze hebben ertoe bijgedragen dat hij in avant-garde  kringen zonder meer als niet-modern en dus oninteressant is weggezet. Wie beter kijkt, ontdekt een zeer originele kunstenaar die binnen de context van een opdracht zijn eigen plan trok en zowel in zijn kunst als in zijn maatschappelijke opvattingen in hoge mate autonoom was. Zo is zijn verbeelding van de Duitse Boerenoorlog allerminst een politiek pamflet. Tübke schilderde een universeel menselijk drama, het ontluisterende einde van een utopie. Als er één les
is te leren uit de geschiedenis zoals Tübke die ons voorhoudt, is dat er niets geleerd wordt.

Alles is ijdelheid en de wereld een speeltoneel, zo lijken de schilderijen te verkondigen.

Het centrale thema in Tübke’s schilderijen is de ‘condition humaine’. Ze laten de mens weliswaar niet zonder opsmuk zien – integendeel – maar het is een opsmuk die neigt naar het groteske. De nar is niet voor niets een terugkerend personage bij Tübke, net als de marionet en harlekijn. Alles is ijdelheid en de wereld een speeltoneel, zo lijken de schilderijen te verkondigen. Tübke zag zichzelf als onderdeel van een eeuwenoude traditie, die hij dermate groot en belangrijk achtte dat hij zich niet bekommerde om de in zijn ogen vluchtige modernistische experimenten. In zijn oeuvre wordt de kunst van onderling zeer uiteen­lopende voorgangers als Jeroen Bosch, Albrecht Dürer, Matthias Grünewald, Caspar David Friedrich en Otto Dix op een even vanzelf­sprekende als overtuigende wijze tot een eenheid gesmeed. Het anti-traditionalisme dat de westerse kunst van na 1945 kenmerkt, is in de kunst van de DDR zo goed als afwezig. Juist daardoor kon daar de klassieke schilderkunst zich doorontwikkelen en een nieuw hoogtepunt bereiken.

Werner Tübke, Zelfportret met palet, 1971
olieverf op doek, 72,5 x 44 cm, Städel Museum, Frankfurt – foto: Städel Museum/ARTOTHEK


  • Vanaf: 28 Jan 2017
  • Tot en met: 14 May 2017
  • Locatie: Museum de Fundatie