Menu
Plan je bezoek
  • Vanaf: 08 oktober 2019
  • Tot en met: 26 januari 2020
  • Locatie: FUNDATIEfusion: Cibap, Nijverheidstraat 11, Zwolle

Patriotten en de Franse tijd in Nederland - CIBAP ZWOLLE

De kunstwerken van Gert Jan Kocken gaan over Nederland rond 1800, de periode waarin de basis van ons Koninkrijk der Nederlanden werd gelegd. Hoofdrolspelers zijn patriottenleider Joan Derk van der Capellen tot den Pol, stadhouder Willem V, beeldhouwer Giuseppe Ceracchi en Napoleon Bonaparte.

‘Maar zoals zo vaak wist de geïdealiseerde herinnering de Nederlanders meer te imponeren dan de feitelijke situatie’  

Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol was een voorman van de Nederlandse patriotten, een burgerbeweging die rond 1800 zocht naar herstel van de glorie van de Gouden 17e Eeuw. Volgens de patriotten was stadhouder Willem V verantwoordelijk voor het verval. Van der Capellen riep via een pamflet Nederlanders op zich te wapenen tegen het machtsmisbruik van bestuurders zoals Willem V. Na zijn overlijden in 1784 kreeg de Italiaanse beeldhouwer Giuseppe Ceracchi de opdracht zijn grafmonument te maken. Toen het klaar was, bleef het monument in Rome omdat de opstand van de patriotten, die de vorm van een burgeroorlog had aangenomen, in 1787 met Duitse steun was neergeslagen. Veel patriotten vluchtten naar Frankrijk, waar door toedoen van geestverwanten twee jaar later de Franse revolutie uitbrak. Niet veel later ontstond het Koninkrijk der Nederlanden, met Willem I als koning.

Kocken liet zich inspireren door de context waarin Van der Capellen zich bewoog en door de beeldvorming rond de edelman. Tijdens zijn leven was hij geliefd en verguisd, na zijn dood werden monumenten voor hem opgericht en vernietigd. Lange tijd is hij gezien als een weinig oorspronkelijk denker die vooral Franse en Amerikaanse verlichtingsdenkers navolgde. De afgelopen decennia werd zijn eigen geluid juist herontdekt en kreeg het meer waardering.

Gert Jan Kocken onderzoekt in zijn kunst de herinnering van keerpunten in de wereldgeschiedenis. Op het moment dat wij belangrijke gebeurtenissen opnemen in onze geheugen, lopen feiten, meningen en indrukken door elkaar heen. Dit proces wordt nog eens beïnvloed door wat we binnenkrijgen via nieuws en social media. Kocken laat de complexiteit hiervan zien en combineert historische beelden en teksten in een nieuwe samenstelling.

Op een heel andere manier documenteert fotograaf Jan Banning ook de geschiedenis. In zijn foto’s zijn uithoeken van de wereld te zien waar de nog levende restanten te zien zijn van de Koude Oorlog. Met een uitzonderlijk gevoel voor compositie en licht, heeft Banning personen geportretteerd die nog steeds toegewijd zijn aan de ideologie van het communisme.

FUNDATIEfusions
Onder de noemer FUNDATIEfusions organiseert Museum de Fundatie compacte presentaties op openbare plekken in en buiten Zwolle.


  • Vanaf: 08 Oct 2019
  • Tot en met: 26 Jan 2020
  • Locatie: Fundatiefusions