Menu
Plan je bezoek

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over claims op nazi-roofkunst. Twee werken uit de collectie van Museum de Fundatie zijn na onderzoek voorzien van een bindend advies. 

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de  Restitutiecommissie) adviseert over claims op nazi-roofkunst. Kunstwerken waarvan de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime na roof, inbeslagname of (gedwongen) verkoop het bezit verloor, kunnen vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie), een provinciale/gemeentelijke overheidsinstelling, een stichting of een particulier. Een claim op dergelijke kunstwerken kan sinds begin 2002 aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. De Restitutiecommissie opereert onafhankelijk van het ministerie van OCW en bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus.

Meer informatie op de website van de Restitutiecommissie

Collectieonderzoek

In het kader onderzoek museale verwervingen (1940-1948) is tussen 2000 en 2001 onderzoek gedaan naar de herkomst van de kunstwerken in de collectie van de Hannema-de Stuers Fundatie.

In het kader van het project Museale Verwervingen 1933-heden van de Nederlandse Museumvereniging is door Museum de Fundatie tussen 2009 en 2012 onderzoek gedaan naar de directe en indirecte verwervingsgegevens van de objecten in haar museale collectie (zowel de collectie van Stichting Hannema-de Stuers Fundatie als de kunstcollectie van de Provincie Overijssel). Hierbij zijn museumobjecten bestudeerd die vervaardigd zijn vóór 1945 en verworven zijn na 1933. Het doel van dit herkomstonderzoek is vast te stellen of er zich mogelijk objecten in de collectie van Museum de Fundatie bevinden die tijdens het Nazibewind (1933-1945) onvrijwillig door hun eigenaar(s) zijn afgestaan en daarmee direct of indirect voorwerp waren van ‘gedwongen bezitsverlies’.

Herkomstonderzoek naar objecten in de collectie van het museum is een blijvend agendapunt voor Museum de Fundatie.

Advies commissie

Twee werken uit de collectie van Museum de Fundatie zijn na onderzoek voorzien van een bindend advies:Bernardo Strozzi, Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron, 1635, olieverf op doek 86 x 125 cm, collectie Museum de Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe.

Bindend advies inzake het geschil over teruggave van het schilderij getiteld 'Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron' van Bernardo Strozzi.

BEKIJK ADVIES

Alessandro Vittoria (toeschrijving), Mozes, 1608, gegoten brons, collectie Museum de Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe.

Bindend advies inzake het geschil over de teruggave van de sculptuur 'Mozes', toegeschreven aan Alessandro Vittoria.

BEKIJK ADVIES