Menu
Plan je bezoek

Op 13 januari jl. heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum de Fundatie, Roger van Boxtel, tijdens een online plenaire personeelsbijeenkomst, in aanwezigheid van vrijwel alle medewerkers, de leden van de Raad van Toezicht (RvT) en de directeur-bestuurder, het besluit van de RvT toegelicht om een tweede bestuurder van het museum aan te stellen. Deze bestuurder zal tezamen met de huidige directeur-bestuurder, Ralph Keuning, het collegiaal bestuur vormen en belast worden met de aandachtsgebieden personeel, organisatie en middelen.

Het besluit is genomen nadat de RvT in overleg met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het najaar van 2021 onderzoek heeft laten doen naar de relatie medewerkers en directeur. Het extern onafhankelijk onderzoek is verricht door de ervaren mediator René van den Bosch.

René van den Bosch heeft vlak voor de kerst uitgebreid mondeling gerapporteerd aan de voltallige RvT. Met ca. 80% van de personeelsleden is uitvoerig gesproken over wat er speelt in de organisatie, ook in de relatie tot de directeur-bestuurder en over de gewenste verbeteringen. Het beeld dat hieruit naar voren is gekomen, laat zien dat, vooral de laatste jaren, de spanning in de organisatie sterk is toegenomen door de wijze van communiceren van de directeur-bestuurder, die als sterk directief en vaak ook confronterend wordt ervaren.

Ook werd duidelijk dat de aandacht voor en bejegening van de medewerkers de afgelopen jaren tekort is geschoten, deels als gevolg van de ambities van de directeur en de groei van het museum. De RvT heeft hierover indringende gesprekken gevoerd met de directeur-bestuurder, Ralph Keuning, die aangeeft zich niet voldoende te hebben gerealiseerd welke impact zijn manier van leidinggeven en gedrevenheid hebben gehad op een flink deel van de medewerkers. Hij betreurt dit ten zeerste, heeft hier tijdens de bijeenkomst zijn oprechte excuses voor aangeboden, en heeft daarbij ook aangegeven hieraan te gaan werken.

De RvT heeft geconcludeerd dat gegeven het bovenstaande, de beoogde verdere groei van Museum de Fundatie alleen mogelijk is door versterking van de organisatie en heeft daarom besloten op korte termijn en in overleg met de PVT een tweede bestuurder aan te stellen met als aandachtsgebieden personeel, organisatie en middelen. Verder is de RvT vastbesloten om in de toekomst dichterbij de organisatie te staan. Met dit besluit kijken de RvT, de PVT en de medewerkers van Museum de Fundatie vol vertrouwen naar de toekomst.