Menü
Planen Sie Ihren Besuch
 • Sammlung

  Die Skulpturen im Garten stammen aus den Sammlungen der beiden Museen de Fundatie und Beelden aan Zee sowie der Provinz Overijssel.

  weiterlesen

 • Kasteel het Nijenhuis

  Der Skulpturengarten umgibt das Kasteel het Nijenhuis.

  weiterlesen

Terug naar collectie

Paul Citroen

Zelfportret met echtgenote

 • Zelfportret met echtgenote
 • Waar zijn vroegste werken soms geen datering hebben, staan er op de latere werken van Paul Citroen vaak meerdere data, die de weerslag zijn van alle dagen dat hij met een schilderij of tekening bezig was. In bepaalde gevallen staan er zelfs hele reeksen data op een werk, met name op de uitgewerkte portrettekeningen. Aan het hierbij afgebeelde dubbelportret van hemzelf en Lien Citroen- Bendien (1889-1961), zijn in 1961 overleden eerste echtgenote, begon hij volgens het opschrift op 1 december 1958. Meer dan twintig jaar later, op 5 oktober 1979, legde hij er pas de laatste hand aan. Aangenomen mag worden dat hij vooral op zijn eigen portret heeft doorgewerkt. Het lijkt alsof hij zichzelf als het ware naar de achtergrond heeft verwezen, als om uitdrukking te geven aan het gevoel van onmacht over de noodgedwongen afstand tussen hem en zijn vrouw. De blik in zijn ogen is vragend en berustend tegelijk. Berusting was er ook ten aanzien van zijn kunstenaarschap. In datzelfde jaar 1979 schreef hij: ‘ik heb meer dan 70 jaar over mijn werk gedaan, als het nu nog niet deugt, dan weet ik niet / tenslotte heb ik me geaccepteerd: ik kan niet beter schilderen dan ik ben en ook niet slechter’. Als geen ander kon Citroen zijn kunst, en kunst in zijn algemeenheid, relativeren: ‘de enige mens die niet zonder mijn tekeningen en schilderijen heeft kunnen leven, ben ik zelf; de wereld draait rustig verder ook zonder mijn werk / de onbelangrijkheid voor de wereld van wat ik gedaan heb, kan ik me niet groot genoeg denken, de belangrijkheid voor mezelf om het te maken, is daarom toch niet minder groot’. - Afkomstig uit: R. Keuning & F. Hoekstra, Paul Citroen (1896-1983) Tussen modernisme en portret, Uitgeverij WBOOKS: 2008.
 • Paul Citroen
 • 1979-10-05
  • geheel hoogte: 27.5 cm
  • geheel breedte: 49.0 cm
 • siberisch krijt op papier
 • Museum de Fundatie (collectie Provincie Overijssel), Zwolle en Heino/Wijhe
 • 9000004643