Menu
Plan your visit
 • The collection

  The sculptures in the garden are part of collections of Museum de Fundatie, Beelden aan Zee and the Province of Overijssel.

  Read more

 • Kasteel het Nijenhuis

  The sculpture garden surrounds Kasteel Het Nijenhuis. Read more about the castle.


  Read more

Terug naar collectie

Paul Citroen

Zelfportret

 • Zelfportret
 • Het zelfportret neemt in het werk van Paul Citroen een centrale plaats in. Vanaf het allereerste begin tot aan het einde van zijn carrière heeft hij zichzelf keer op keer geportretteerd. Zijn toewijding aan het portret kwam voort uit wat hij zelf omschreef als een diepgaande interesse voor de mens als psychisch wezen. Dat geldt ook voor de zelfportretten die hij tekende en schilderde, die hem de mogelijkheid boden zijn eigen psyche te bestuderen. ‘Het geheime leven dat iedereen in zich heeft’, schreef Citroen in Dagboek van een schilder, ‘Het geheime leven, waarover je wilt vertellen. Zelfportret. Exhibitionisme. Prostitutie. – Ook het schrijven van een dagboek, zoals alles wat autobiografisch is, versterkt het eigene en bevredigt introverte neigingen. Jezelf bezinnen – jezelf versterken. Als ik vroeger in vertwijfeling was, keek ik in de spiegel, tekende mijzelf; dat hielp.’ Behalve het uiterlijk én innerlijk van de schilder, reflecteren de hier afgebeelde zelfportretten ook nog wat anders en wel de ‘Materialgerechtigkeit’ van Johannes Itten, Citroens leermeester aan het Bauhaus in Weimar. Voor het portret uit 1930-’32 heeft Citroen gebruikgemaakt van pen en inkt. De meest geëigende manier om met dit materiaal te tekenen, is door een zuivere lijntekening te maken of, zoals Citroen hier deed, door de voorstelling uit arceringen op te bouwen. Het zelfportret in Jena, dat een paar jaar eerder tot stand kwam, demonstreert het gebruik van Siberisch krijt, dat met zachte, tastende lijnen op het papier is aangebracht en hier en daar werd uitgeveegd om schaduw te suggereren. Beide tekeningen laten bovendien zien hoe een voorstelling uit louter licht en donker gestalte kan krijgen, iets waaraan in het Bauhaus eveneens veel aandacht werd besteed. - Afkomstig uit: R. Keuning & F. Hoekstra, Paul Citroen (1896-1983) Tussen modernisme en portret, Uitgeverij WBOOKS: 2008.
 • Paul Citroen
 • 1932-08
  • geheel hoogte: 42.0 cm
  • geheel breedte: 34.0 cm
 • oostindische inkt op papier
 • Museum de Fundatie (collectie Provincie Overijssel), Zwolle en Heino/Wijhe
 • 9000004571