Menu
Plan je bezoek
  • Vanaf: 22 september 2015
  • Tot en met: 17 januari 2016
  • Locatie: Kasteel Het Nijenhuis

Caspar Berger - VIVO

LET OP: DEZE TENTOONSTELLING IS GEWEEST

Van 22 september 2015 t/m 17 Januari 2016 was in de tuinzaal van Kasteel het Nijenhuis de tentoonstelling ‘Caspar Berger – VIVO’ te zien. Naast het werk Family (2007) toonde Berger (Utrecht 1965) er stukken uit zijn projectenSkeleton en Universe. In de beeldentuin bij het kasteel staat sinds eind augustus 2015 zijn ‘Ego Vivo/Self-Portrait-25’ opgesteld.

‘Als kunstenaar ben ik schatplichtig aan de kunsthistorische traditie. De Italiaanse hoogrenaissance beschouw ik als een referentiepunt waar ik uit voortkom en dat mij laat pendelen tussen  verleden en toekomst, de tijd als continuüm waarin ik zelf een instabiele plaats inneem tussen uitersten en tegenstellingen, tussen beslotenheid en buitenwereld, tussen tijdelijkheid en eeuwigheid, tussen een kortstondige en ogenschijnlijke stilstand en voortdurende verandering.’

‘Ik stel de vraag aan de orde of niet alle kunst per definitie een zelfportret van de maker is, gebruikmakend van oude en nieuwe technieken. Ik heb gewerkt met afgietsels van mijn eigen huid, mijn eigen verpakking, maar van wat? Van datgene wat door mijn huid bijeengehouden wordt, wat mijn ‘ik’ gescheiden houdt van de buitenwereld en in 2012 leidde tot het project Skeleton. Door middel van een CT-scan heb ik met een 3D-printer een exacte kopie van mijn skelet gemaakt, en daarmee het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Ik ben mijn eigen replica. Ik kijk naar mijn eigen skelet zoals vreemde ogen na mijn dood en het vergaan van mijn lichaam naar mijn skelet kunnen kijken, en zoals ik dat kan bij de archeologische vondsten van generaties her. De identiteiten lijken verdwenen, maar zijn in tact gebleven en herleidbaar. In 2015 is mijn nieuwste project Universe van start gegaan, waarbij de fysieke ruimte die zich in mijn schedel bevindt, centraal staat. In die ruimte, wederom tastbaar gemaakt met CT-scan en 3D-printer,  besta ik. Vanuit die ruimte, vol en leeg tegelijkertijd, ben ik mijn eigen universum en creëer ik een wereld waarin vrijheid en gebondenheid, privacy en sociaal gedrag, het vermogen tot zelfontwikkeling en zelfbeschikking in een humanistische traditie aan de orde gesteld worden, zichtbaar en tastbaar gemaakt in een nieuwe serie sculpturen en installaties, waarin ik het onmogelijke onmogelijk maak.'


  • Vanaf: 22 Sep 2015
  • Tot en met: 17 Jan 2016
  • Locatie: Kasteel Het Nijenhuis