Menu
Plan je bezoek

Missie
Museum de Fundatie verbindt mensen met kunst, makers en elkaar. Met tentoonstellingen, educatie, publieksprogramma en publicaties maken wij kunst in onze huizen en daarbuiten toegankelijk. We maken nieuwsgierig en stimuleren de maatschappelijke dialoog over beeldende kunst en vormgeving van de late middeleeuwen tot nu. We opereren internationaal en zijn tegelijk diep verankerd in Overijssel en Zwolle.

De kernwaarden van Museum de Fundatie zijn open, dynamisch, verbindend en nieuwsgierig.

Visie
Museum de Fundatie is een plek voor inspiratie, dialoog, verwondering en debat over kunst en vormgeving van de late middeleeuwen tot heden. Als thuis voor makers van alle disciplines zijn wij een aanjager voor kunst en cultuur in de regio en daarbuiten. Ons streven naar maximale toegankelijkheid, zowel analoog als digitaal, gaat hand in hand met interactie en samenwerking met lokale en internationale gemeenschappen. We faciliteren onderzoek naar onze collectie en bieden een platform voor experiment en nieuwe ideeën. Kunst kent vele perspectieven; we nemen deze mee in onze programmering en in ons onderzoek. Door de interactie met kunst, makers, bezoekers en gemeenschappen ontstaan diepe verbindingen en nieuwe inzichten. We werken aan een toekomstbestendige sector met aandacht voor educatie, samenwerkingen en duurzaamheid als centrale pijlers. We vieren de kunst en iedereen die hiermee te maken heeft of er nieuwsgierig naar is.