Menu
Plan je bezoek

© copyright Museum de Fundatie 2018

De informatie op deze site valt onder auteursrecht van Museum de Fundatie. Van werken van beeldende kunstenaars, aangesloten bij een CISAC-organisatie, zijn de rechten geregeld Pictoright Amsterdam, © 2018, c/o Pictoright Amsterdam. Museum de Fundatie heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot Museum de Fundatie.

Disclaimer
Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Grafisch ontwerp, webontwerp en webontwikkeling
STUNNED

Fotografie
Museum de Fundatie