Menu
Plan je bezoek

Museum de Fundatie heeft sinds begin 2012 de ANBI-status. Dit wil zeggen dat het museum door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'. Giften aan Museum de Fundatie zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Hannema-de Stuers Fundatie
Populaire naam: Museum de Fundatie

RSiN (fiscaal nummer)

0041.62.948

Contactgegevens

Postadres: ’t Nijenhuis 10, 8131RD, Heino/Wijhe

Bezoekadres

Museum de Fundatie
Blijmarkt 20, 8011NE, Zwolle

Kasteel het Nijenhuis
’t Nijenhuis 10, 8131RD. Heino/Wijhe

Telefoonnummer: +31 (0)572 388 188 
E-mailadres: info@museumdefundatie.nl

Bestuur

Dhr. drs. R.H. Keuning (directeur-bestuurder)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Dhr. mr. R.H.L.M. van Boxtel (voorzitter)
Mw. drs. W.E. van Aalst
Mw. mr. D.C. Hannema
Dhr. drs. K. Meijer
Dhr. ir. D. van Vliet
Dhr. J. Vonhof

Beleidsplan en doelstelling

Lees onze missie en doelstelling

Beloningsbeleid

Het museum hanteert zijn eigen cao met salarissen gebaseerd op de salarisschalen uit de Museum cao. Het museum houdt zich aan de algemene Wet bezoldiging normering topfunctionarissen(WNT). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. Meer informatie over de slarissen van onze topfunctionarissen vind u op pagina 111 van het jaarverslag 2019.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Lees ons jaarverslag 2019