Menu
Plan je bezoek

Dirk Hannema werd in 1921 op 26-jarige leeftijd benoemd tot directeur van Museum Boymans in Rotterdam. Dit museum groeide na de nieuwbouw in 1935 onder leiding van Hannema uit tot een museum van formaat.

Na een omstreden periode tijdens de oorlog en de aankoop van ‘De Emmaüsgangers’ van ‘Vermeer’, een doek dat na de oorlog een ‘Han van Meegeren’ bleek te zijn, kon hij niet meer terug als directeur naar Boymans. Hij richtte zich vervolgens volledig op zijn eigen verzameling, die hij al sinds zijn jeugd had opgebouwd.

In 1958 bracht Dirk Hannema zijn kunstcollectie naar kasteel Het Nijenhuis, waar hij ook ging wonen. De provincie Overijssel, eigenaar van het kasteel en subsidiegever, zorgde voor een grondige restauratie van Het Nijenhuis. In 1964 deed Hannema afstand van zijn collectie en schonk hij alles aan de stichting Hannema-de Stuers Fundatie. In 1984 overleed Dirk Hannema.

Portret Dirk Hannema

De Vermeers van Hannema
In 1937 werd door Museum Boymans, waar Hannema op dat moment directeur was, het schilderij 'De Emmaüsgangers' gekocht voor het in die tijd enorme bedrag van 1.6 miljoen gulden. In 1948 bleek het werk niet door Johannes Vermeer geschilderd te zijn, zoals Hannema en ook vele andere experts meenden, maar een vervalsing door Han van Meegeren (1889-1947).

De Emmaüsgangers

Hannema was nauwelijks geïnteresseerd in de bewijsvoering en bleef tot zijn dood hardnekkig geloven in de authenticiteit van het schilderij. Het werd zelfs zo’n obsessie dat hij steeds meer werken ging toeschrijven aan Vermeer, ook al omdat hij meende dat het oeuvre van Vermeer omvangrijker zou moeten zijn dan de amper 40 werken die bekend zijn. In Het Nijenhuis hangen zeven schilderijen waarvan Hannema zeker meende te weten dat het Vermeers waren. Het gaat hierbij niet om vervalsingen zoals ‘De Emmaüsgangers’, maar om authentieke schilderijen uit de 17e en 18e eeuw, zoals de 'De goede en de slechte moordenaar opgebracht naar Golgotha' en 'Familieportret met glazen bol'. Nader onderzoek moet uitwijzen van wie deze werken wel zijn.