Menu
Plan je bezoek
  • Vanaf: 23 januari 2016
  • Tot en met: 02 oktober 2016
  • Locatie: Kasteel Het Nijenhuis

Hans van Houwelingen - A posteriori

“Voor de troepen uit marcherend trekt de kunst een altijd vochtig spoor van moralisme achter zich aan”.  In het historisch rijke decor van Kasteel het Nijenhuis met zijn collectie door Dirk Hannema (1896-1984) verzamelde kunstwerken gaat de tentoonstelling a posteriori in op de frictie tussen actuele en historische condities van kunst.

Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie, vroeg van Houwelingen een tentoonstelling te maken over de Hannema collectie. Van Houwelingen: “Hannema’s uitstekende verzameling, waaronder evenwel meerdere foutieve of dubieuze toeschrijvingen aan beroemde meesters, zijn onfeilbaar geachte artistieke oog en absolute gezag over de kunstmarkt, alsook zijn functie als NSB-Gemachtigde voor het Museumwezen, maken hem de meest controversiële museumdirecteur uit de Nederlandse kunstgeschiedenis.” Met de kennis van nu maakte Hans van Houwelingen kunstwerken, waarvan hij er enkele toeschrijft aan Dirk Hannema, die de collectie kwestieus in een ander pact met de tijd verwikkelen.


Hans van Houwelingen, Memento Natus Esse

We zien een driedimensionale opstelling van uiteenlopende nieuwe kunstwerken van Van Houwelingen, hun politieke of esthetische context en het verschuiven van hun gehistoriseerde morele conditie. De kunstenaar creëert een spel waar 'historische waarheid' samenspant met leugen en verzinsel, ontmaskering met medeplichtigheid, ‘artistic research’ met artistieke vrijheid. Hij voegt nieuwe geschiedenissen toe om de toch al beladen kwestie van erfgoed – in plaats van te vereenvoudigen – te compliceren en te overbelasten. Speculatieve insinuaties verstoren en infecteren de vertrouwde artistieke status quo op het kasteel. Verdachtmaking en zuivering aan het adres van Hannema functioneren als kromme perspectieflijnen, op zoek naar een ongrijpbaar verdwijnpunt in de moeizame relatie van kunst met haar moraal. A posteriori is een hybride van onderzoek en fictie, tijd en politiek, esthetiek en waarde, marmer, rijst en goud – componenten in een onbeslist duel over de positieve en negatieve kanten van de kunst en de ruimtes die kunst opent voor zowel de verbeelding als de macht.


Hans van Houwelingen, Mushin (no-mindness)


  • Vanaf: 23 Jan 2016
  • Tot en met: 02 Oct 2016
  • Locatie: Kasteel Het Nijenhuis