Menu
Plan je bezoek

Amsterdam/Utrecht - Goed nieuws voor 41 musea! Kickstart Cultuurfonds – een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation, in samenwerking met diverse andere private fondsen - heeft bekendgemaakt ruim 1,4 miljoen euro aan 41 musea te doneren. Onder hen zijn Museum Helmond (44.407 euro), Museum de Fundatie (20.000 euro), Museum Joure (51.980 euro) en Natura Docet Wonderryck Twente (19.470 euro). Musea konden een aanvraag indienen om hun museum coronaproof te maken en zo het publiek weer op een veilige, goede manier te kunnen ontvangen.

Bron: persbericht Kickstart Cultuurfonds, 27 oktober 2020, 17:00 uur

Hoewel de maatregelen rondom het coronavirus grote consequenties hebben voor de culturele sector, en dus ook voor de projecten die Kickstart Cultuurfonds ondersteunt, wil het fonds zich hard maken voor de ondersteuning van de sector.

Inmiddels zijn de twaalf toekenningsrondes van het Kickstart Cultuurfonds allemaal voltooid en bekendgemaakt. Op www.kickstartcultuurfonds.nl zijn alle toekenningen terug te vinden. Er kan niet meer worden aangevraagd.


Een greep uit de musea die een bijdrage krijgen: 

Ruim 44.000 euro voor Museum Helmond
Museum Helmond bestaat uit het middeleeuwse Kasteel Helmond en de naastgelegen Kunsthal Helmond. Om meer publiek veilig te kunnen ontvangen stelt het museum een deel van het kasteel, dat voorheen verborgen bleef, open voor publiek. De aanpassingen die hiervoor nodig zijn, worden voor een groot deel gefinancierd door Kickstart Cultuurfonds. Deze duurzame oplossing heeft grote meerwaarde voor de locatie.

Marianne Splint, directeur Museum Helmond, vertelt: “Museum Helmond spreekt haar grote dankbaarheid uit voor de toekenning van het Kickstart Cultuurfonds. Deze toekenning is van cruciaal belang om Kasteel Helmond, dat haar oorsprong vindt in de 14de eeuw, klaar te stomen voor de corona-uitdagingen van onze 21ste eeuw. We maken van een nood een deugd. Niet alleen wordt de kasteelroute velliger, ook maken we een nieuw en extra groot deel van het kasteel toegankelijk voor het publiek.”

20.000 euro voor Museum de Fundatie
Om de tentoonstelling Dwars door de Fundatie – met onder andere werk van Turner, Rauch, Canova, Van Gogh en Mondriaan - optimaal te kunnen tonen en te kunnen blijven voldoen aan de door het RIVM opgestelde richtlijnen, moet Museum de Fundatie nieuwe aanpassingen doen. Deze aanpassingen zijn gericht op de veiligheid van bezoekers en op het bereiken van meer publiek dan Museum de Fundatie nu – met inachtneming van de nieuwe maatregelen – bereikt.

Ralph Keuning, directeur Museum de Fundatie: “Museum de Fundatie is op een goede manier toegankelijk gemaakt in de anderhalvemeter-systematiek. Met deze bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds kunnen we nog een paar kostbare verfijningen aanbrengen die het bijna perfect maken.”

Bijna 52.000 euro voor Museum Joure
De aanpassingen die Museum Joure in eerste instantie deed om publiek coronaproof te ontvangen, moeten verduurzaamd worden. Kickstart Cultuurfonds honoreerde de veelomvattende aanvraag die het museum deed om onder andere de online ticketverkoop en de kassavoorzieningen te verbeteren en zo de publieksstromen in goede banen te kunnen leiden. Bovendien draagt het fonds bij om extra betaalde krachten in te huren, die de druk van de (vaak oudere) vrijwilligers kunnen halen.

Iris Nutma, Directeur Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap, vertelt: “Bij ons ging spreekwoordelijk ‘de vlag uit’, toen we de toekenning van het Kickstart Cultuurfonds binnenkregen. Superfijn, zo’n steun in de rug in deze lastige tijd. Museum Joure is een groot complex, bestaande uit kleine en grotere panden. Het is een hele puzzel om daar een goede coronaproof route aan te bieden. Met hulp van het Kickstart Cultuurfonds kunnen we extra doorgangen maken en extra kassa’s aanschaffen. Zo maken we een veilige route waarmee we desnoods nog jaren kunnen werken.”

Ruim 19.000 euro voor Natura Docet Wonderryck Twente
Het eerste natuurhistorisch museum in Nederland - Natura Docet Wonderryck - is sinds 1922 gevestigd in Denekamp, in het uiterste oosten van Overijssel. Het museum vroeg Kickstart Cultuurfonds om een bijdrage waarmee het reserveringssysteem aangepast kan worden en bezoekers gemakkelijker en gedoseerd het museum kunnen bezoeken. Ook financiert het fonds de totstandkoming van een betere routing in het museum.

Interim-directeur Theo Meereboer-Necheporenko vertelt: “We zijn natuurlijk enorm blij met deze toekenning! Voor ons komt die op een heel gelegen moment. Net als veel musea leveren we structurele subsidie in en hebben we tegelijk minder inkomsten vanwege corona. Dat beperkte de mogelijkheden om ons aan te passen aan deze lastige situatie. Met behulp van de toekenning van het Kickstart Cultuurfonds kunnen we alsnog aan de slag met een veiliger en tegelijk hoogwaardiger bezoek aan het museum, waarbij participatie voorop staat.”

Over Kickstart Cultuurfonds
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Zij werken sinds 2012 samen in het Blockbusterfonds en hebben opnieuw de handen ineen geslagen. Met het nieuw opgerichte - en tijdelijke - Kickstart Cultuurfonds geven zij de culturele sector ondersteuning voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeen gebracht. Andere private fondsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten: Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas.