Menu
Plan je bezoek
  • Vanaf: 23 november 2015
  • Tot en met: 10 juni 2016
  • Locatie: Deltion College Zwolle

Sluijters' grote oorlog - Politieke oorlogsprenten uit de Nieuwe Amsterdammer 1915-1919

Van 1915 tot 1919 maakte Jan Sluijters voor weekblad De Nieuwe Amsterdammer een serie van 77 politieke oorlogsprenten, waarvan er nu 15 in het Deltion College te zien zijn. Sluijters, vooral bekend als modernist en societyschilder, laat zich in deze reeks zien als maatschappijkritisch kunstenaar. Deze FUNDATIEfusion is in het Deltion College in Zwolle te zien.

De litho’s geven een vlijmscherpe analyse van de Eerste Wereldoorlog en de positie van het neutrale Nederland hierin. Ze ademen een uiterst kritische en onafhankelijke geest en maken zowel een politiek als een artistiek statement. De werken zijn afkomstig uit de collectie van kunstenaar Rob Scholte, die de serie bijeenbracht. Jan Sluijters (’s Hertogenbosch 1881-1957 Amsterdam) was een gevestigd kunstenaar toen hij in 1915 door hoofdredacteur H.P.L. Wiessing gevraagd werd als politiek tekenaar voor De Nieuwe Amsterdammer.

Dit onafhankelijke weekblad, ook wel ‘De Mosgroene’ genoemd, volgde een linkse koers waar anti-Duitse opvattingen in doorklonken. Niet alleen in commentaren, maar zeker ook in de bijgevoegde prenten. In totaal tekende Sluijters 77 prenten voor De Nieuwe Amsterdammer, die allemaal in het teken van de Eerste Wereldoorlog staan. Hij werkte tot 1919 voor het blad.

De thematiek van Sluijters’ politieke prenten staat in groot contrast met de onderwerpen van zijn schilderkunst. Het anti-oorlogskarakter van dat grafische werk doet geheel niet denken aan zijn portretten van mondaine dames, naakte schonen en zoete kinderen. De zwart-wit-tonen in zijn oorlogsprenten, geaccentueerd door een enkele kleur, refereren in geen enkel opzicht aan de kleuruitspattingen in zijn schilderijen. Sluijters stond met zijn luministische en divisionistische werk aan de wieg van het modernisme in Nederland.

Met de door Rob Scholte verzamelde serie prenten plaatste Sluijters zich in een politiek-activistische traditie. Hij werd de chroniqueur van de Eerste Wereldoorlog en is met dit deel van zijn oeuvre de politieke kunstenaar van deze periode. Of zoals kunstcriticus Cornelis Veth in 1920 schreef: “Zoals in al wat hij maakt, is Jan Sluijters ook als teekenaar van politieke prenten de moderne, de geniale, de man met de biceps.” 

FUNDATIEfusions

Onder de noemer FUNDATIEfusions organiseert Museum de Fundatie compacte presentaties van hoog niveau op openbare plekken in Nederland.


  • Vanaf: 23 Nov 2015
  • Tot en met: 10 Jun 2016
  • Locatie: Fundatiefusions