Menu
Plan je bezoek


28 regionale musea hebben via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers aanvullende compensatie toegekend gekregen voor hun inkomstenderving door covid-19. Deze regeling matcht de bijdragen van gemeenten en provincies aan deze musea.Bron: 
persbericht Mondriaanfonds, 29 juli 2020, 15:00 uur

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is binnen het steunpakket voor cultuur (van 300 miljoen euro) budget beschikbaar gesteld om musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen. Met de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van dit steunpakket.

De musea die een bijdrage ontvangen zijn: Amsterdam Museum, Batavialand, Bonnefanten, Centraal Museum, CODA, Design Museum Den Bosch, Dordrechts Museum, Drents Museum, Frans Hals Museum, Fries Museum, GeoFort, Groninger Museum, Kunstmuseum Den Haag, Maritiem Museum Rotterdam, Museon, Museum de Fundatie, Museum Helmond, Museum Het Rembrandthuis, Museum Speelklok, Museumplein Limburg, Het Noordbrabants Museum, Singer Laren, Stedelijk Museum Amsterdam, TextielMuseum, Van Abbemuseum, Verzetsmuseum, Watersnoodmuseum en Zaans Museum.

Het Mondriaan Fonds heeft tevens vanuit eigen middelen de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers opgesteld. De toekenningen voor deze regeling worden naar verwachting in september bekend gemaakt. Daarnaast zijn er extra maatregelen voor andere instellingen en individuele makers. Zo kunnen kunstenaars en bemiddelaars een beroep doen op de projectinvestering om de geleden schade door de coronacrisis op te vangen. Vind hier een overzicht van alle maatregelen rond covid-19.