Menu
Plan je bezoek
  • Vanaf: 25 mei 2019
  • Tot en met: 01 september 2019
  • Locatie: Museum de Fundatie

Charlotte van Pallandt - Kunst als levensdoel

Charlotte van Pallandt  (1898-1997) is vooral bekend geworden door haar ‘Wilhelmina-monumenten’ in Rotterdam en Den Haag. Na de oorspronkelijke stenen versie voor Rotterdam, onthuld in 1968, volgde bijna 20 jaar later een bronzen monument, dat eveneens koningin Wilhelmina als weerbare vorstin tot onderwerp heeft. Veel beelden voor de openbare ruimte heeft Charlotte van Pallandt niet gemaakt. Zij voelde weinig voor  oorlogsmonumenten en veel opdrachten van na de Tweede Wereldoorlog gingen zodoende aan haar voorbij. Wel profiteerde zij van de bloeiperiode die de beeldhouwkunst in ons land na 1945 beleefde.

Als beeldhouwster in een uitgesproken mannenwereld maakte zij een opvallend late entree in de Nederlandse kunstwereld: zij was de 50 jarige leeftijd al gepasseerd toen haar werk in een museum werd getoond. Met een maximale toewijding bleef zij tot op hoge leeftijd  zoeken naar nieuwe vormen van uitbeelding en expressie. Als ‘sterke vrouw’, maar ook door haar achtergrond en opleiding in Parijs was zij een buitenbeentje. Zij leefde tamelijk teruggetrokken, stond voor haar eigen opvattingen en zocht de publiciteit niet op. Toch bleef de bijzondere ontwikkeling die zij doormaakte niet onopgemerkt. Musea als het Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk Museum in Amsterdam exposeerden haar beelden en tekeningen.

Louise van der Veen, Charlotte van Pallandt in de deuropening van haar atelier, 1956/1957 © RKD, Den Haag.

Haar oeuvre zou een steeds volmaakter vakmanschap en een opvallend groot inlevingsvermogen laten zien. Haar empathisch vermogen kwam haar met name van pas bij het portretteren. Haar ‘koppen’ getuigen van inzicht in de persoonlijkheid van het model. Wat niet betekende dat de geportretteerden altijd tevreden waren over hun beeltenis. Tot een geheel ander genre horen de beelden en beeldjes van het bekende Amsterdamse naaktmodel Truus Trompert. Zij was een voortdurende bron van inspiratie. Ruim 20 jaar bleef Truus haar favoriete model en de ‘Truus-beeldjes’ behoren tot de beste in het rijke oeuvre van de kunstenares.

Onderwerpen als haar studietijd in het vooroorlogse Parijs, hoe zij zich staande hield in een  door mannen gedomineerde kunstwereld, evenals haar contacten met opdrachtgevers en modellen komen in deze publicatie voor het eerst uitvoerig aan bod. Het tot dusver onontgonnen Charlotte van Pallandt-archief was van onschatbare waarde. Daarnaast vertelden familieleden en kunstenaarsvrienden onbevangen over zowel haar leven als werk. Dankzij deze waardevolle informatiebronnen wordt in deze tentoonstelling, samengesteld door gastconservator Maarten Jager, voor het eerst een beeld worden geschetst van de kunstenares èn de mens Charlotte van Pallandt.

Charlotte van Pallandt, Truus, brons, 65 cm hoog, collectie Museum de Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe.

-
Afbeelding header: Charlotte van Pallandt, Wilhelmina, 1968, brons 3 m, collectie Museum de Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe.


  • Vanaf: 25 May 2019
  • Tot en met: 01 Sep 2019
  • Locatie: Museum de Fundatie